Leaparken barnehage i ferd med å åpenbare seg i ny drakt