Triubunen på Brann Stadions sørside er snart historie

Det meste av sørtribunen på Brann Stadion er nå fjernet. Her kommer 332 hybler og nytt tribuneanlegg.

Mesteparten av hovedtribunen på sørsiden på Brann Stadion er nå fjernet. Bit for bit blir anlegget hakket ned, og betong, stein og armeringsjern blir sortert for ny bruk For å unngå støvplager i området sørger en maskin for at finkornete partikler ikke sprer seg.

Tribunen, som de senere årene har gått under navnet Fjordkraft-tribunen, er bygget i tre omganger. Den eldste delen ble bygget på midten av 1930-tallet og var den midterste. Tribunen mot vest ble bygget på 1960-tallet, mens østre del stod klar i 1997.

Tribunen som nå snart er en saga blott hadde 4553 sitteplasser samt et felt uten tak med 500 plasser foran vestre del. Anlegget hadde også administrasjonslokaler, som ikke har vært i bruk den siste tiden, klubblokalet Brann Stadion, gymsal og garderobe.

Utroloig at tribuneanlegget kunne inneholde slike mengder stein.

Tribuneanlegget inneholder store mengder armeringsjern. I likhetmed stein og betong gjenvinnes det.

Skulle vært revet i 2008

Planen var å rive tribunen i 2008 og bygge en ny langside og to lukkede svinger. Så kom finanskrisen og vanskelig økonomi for klubben. De siste ti årene er anlegget blitt vedlikeholdt, men et fornying er blitt stadig mer påtrengende.

Nå skal det bygges 283 hybelenheter som Sammen (tidligere Studentsamskipnaden) skal kjøpe for 265 mill. kr. 125 hybler vil ha vinduer inn mot Stadion. Den nye tribunen, som får 3729 seter og 687 ståplasser, skal være klar til sesongstart 2019, mens hyblene skal være klar til semesterstart i august 2019.

Brann Stadion med studenthybler og ny tribune. Foto Og Arkitekter AS.