Lunsj i grønn oase på Kløverhuset-fabrikken i Fabrikkgaten

Lunsj i hagen til Joh. Petersen AS Kløverhuset fabrikker i Fabrikkgaten 3 mellom 1949 oig 1951. Atelier K. Knudsen. Oppdragsgiver Joh. Petersen As, Kløverhuset. Nyere KK-samling. Universitetsbiblioteket i Bergen.

De ansatte på Kløverhuset fabrikker i Fabrikkgaten 3 kunne nyte lunsjen i det grønne på varme dager. Dette bildet er tatt for Kløverhuset Joh. Petersen As av Atelier K. Knudsen mellom 1949 og 1951. Hadde det ikke vært for et par gjenkjennelige bygg skulle man trodd at damene på benkene og de to barna i forgrunnen befant seg på et langt mindre urbant strøk. Hytten i bakgrunnen rommet legekontor og syskole.

Bildet er tatt sørover, og tårnet til venstre er toppen av Siemens-bygget ved Fjøsangerveien. Til høyre skimter vi Løvstakken og bebyggelse på Løvstakksiden. Der Møller Bergen sitt Audi-bygg ligger lå den gang Solheimsmyren gård som ble revet i 2002. Gavlen på huset i bakgrunnen tilhører våningshuset på denne gården. På tomten der Esso-stasjonen ligger var det et fabrikkbygg som ble revet da stasjonen ble bygget.

På luftfoto fra 1980 var det fortsatt flere småhus mellom Kløverhusets fabrikk og Fjøsangerveien, og Kanalveien var ennå ikke kommet.

Dette bildet av husene på Solheimsmyren gård fotografert av Årstadposten i 2002, samme år som de ble revet. Når de ansatte på Kløverhusets fabrikk spiste lunsj i fabrikkens hage, så de bort på den lille gården.

Kløverhuset fabrikker holdt til i den hvite bygningen i forgrunnen. I bakgrunnen mellom Kanalveien og Fjøsangerveien ser vi tårnet på Siemens-bygget som er med på det nesten 70 år gamle bildet. Foto Google Maps. Klikk på bildet for større oppløsning!