Kløverhuset fabrikker holdt til i den hvite bygningen i forgrunnen. Foto Google Maps