Grønn lunge dekket med asfalt under sykkel-VM skal tilbakeføres

Lekeplassen i Søndre Skogveien skal tilbakeføres til slik den var før sykkel-VM. Foto Sondre L. Båtstrand.

I Søndre Skogveien er det en populær grønn lunge der naboene dyrker grønnsaker og har en  viktig sosial møteplass. Under sykkel-VM ble ballbanen brukt til parkering for beboere i nærområdet, og det ble asfaltert  en passasje fra veien til banen. Etter VM ble asfalten fjernet, samtidig som det ble fylt grus over et større areal.

Sondre L. Båtstrand (MDG) tok saken opp på siste møte i Komité for miljø og byutvikling. – Som vist på bildet er nå en stor del av grøntområdet dekket med oljegrus/mykasfalt. På arealet som nå er asfaltert var det kun en smal sti og resten var grønt eller beplantet. Her var det bærbusker og naboene hadde plantet stauder for tusenvis av kroner, og asfalteringen har naturlig nok vekket reaksjoner lokalt.

– Vil byråden sørge for å fjerne oljegrusen og tilbakeføre grøntområdet til slik det var før sykkel-VM? spurte Båtstrand.

Skal tilbakeføres

Arealet som ble fylt opp og midlertidig tilrettelagt var ifølge svaret fra Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, en skråning dekket med gress og ugress. Bymiljøetaten kjenner ikke til at det var plantet bærbusker eller stauder på det aktuelle arealet.

Dyrkingskasser m.m. for privat bruk av beboere i nærmiljøet er etter avtale med etaten utplassert litt lenger nede i grøntområdet og ble ikke berørt av tiltaket ifølge svaret fra Anna Elisa Tryti. Det utfylte arealet er dekket med grus. Bymiljøetaten vil tilbakeføre størstedelen av området, og innpasse en enkel adkomst til bruk for liten bil ved fremtidig vedlikehold av den aktuelle ballbanen/plassen. Bruken blir maks én gang i måneden, og vil gi billigere og bedre vedlikehold m.m.