I parken er det flere hus av eldre dato enn hovedhuset, Lea Hall (tidligere Solhaug) fra 1899