Inngang til Leaparken fra vestsiden, Svaneviksveien