Leaparken sett fra Minde med Finnbergåsen i bakgrunnen. Fotio Google Maps.