Den midlertidige sykkelveien mellom Fløen og Kronstad går via Møllendal, mens den permanente går i Kronstadtunnelen. Ill. Sweco