Den midlertidige sykkelveien skal gå gjennom Møllendal. Møllendalsveien skal stenges for gjennomkjøring. Bildet ble tatt 6. februar, før Munck-bygget ble fjernet