Den permanente sykkelruten mellom Fløen og Kronstad er planlagt på jernbanelinjen