Fjøsangerveien og Kristianborg holdeplass sett retning sentrum. Der bolighusene Løbergsalleen 30 og 32 samt Fjøsangerveien 149 ligger blir det tunnelpåhugg med park oppå.