Løbergsalleen 30 og 32 samt Fjøsangerveien 149 ligger der tunnelinnslaget kommer og må rives