Holdeplass med reklame for Tiedemans produkter ved krysset Inndalsveien – Bjørnsons gate. Atelier K. Knudsen 24.3.1927. Nyere KK-samling, UiB.