På dette kartet fra 1907 er Bjørnsons gate ennå ikke anlagt. Trafikken gikk via Solheimsgaten – Fjøsangerveien, Jonas Lies vei eller med jernbanen