Parti fra Bjørnsons gate med trikk i gaten tatt av Atelier KK for Bergen Sporvei AS 14. september 1925. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.