Landåsfjellet med dagens løypenett. Nubbevannet er det store vannet midt på bildet. Foto Google Maps.