Plankart over Landåsløypen. Det store vannet er Nubbevannet