Ved Damsgårdssundet for 110 år siden

Møhlenpris fra Løvstakken er tittelen på dette bildet av ukjent fotograf. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet er trolig tatt omkring 1915. Ved å sammenligne med utsnitt av kartet over Bergen og Årstad fra 1907 under får man et godt inntrykk av hvilke områder som var bebygget for ca. 110 år siden og hvilke som fortsatt var preget av landlig idyll..

Dokkeskjæret helt til venstre i bildet er fortsatt et skjær, og området der containerhavnen ligger i dag var det en idyllisk småbåthavn. På Møhlenpris var det stor byggeaktivitet i årene mellom kartet fra 1907 og tidspunktet fotografiet ble tatt. Første byggetrinn på Trikkebyen ble oppført i 1912-13, samtidig med Trikkehallen, bygd for Bergen Sporvei (arkitekt Schak Bull). Vognhallen var hovedbase for Bergens Sporvei til bussanlegget på Mannsverk stod ferdig 1958.

Johanneskirken (vigslet i 1894) er med sine 61 meter Bergens høyeste bygning og er godt synlig på toppen av Nygårdshøyden.

Mjellem & Karslen Verft AS i Thormøhlens gate 35/55 ble grunnlagt i 1891. Ole Jacob Brochs gate, Thormøhlens gate og Konsul Børs gate er alle med på kartet fra 1907, men husene var ikke på plass. På fotografiet er husene oppført, men på verftsområdet ved Damsgårdssundet er det store ubebygde områder.

Gårdene på Årstad-siden av Damsgårdssundet var, fra Solheimsviken og utover, Kronviken, Solheimslien, Uren, Strand og Gyldenpris. Gyldenpris hørte til Laksevåg kommune og ble innlemmet i Bergen 27. mai 1921. Mest sannsynlig er bildet tatt et stykke opp i høyden på Solheimslien eller Uren. På Strand nede ved sundet var det allerede betydelig industrivirksomhet.  Urdi, trolig oppført mellom 1834 og 1848, kan være huset i forgrunnen. Det stemmer med kartet fra 1907 og beliggenheten rett overfor Mjellem & Karlsen.

Utsnitt av kart over Bergen og Årstad fra 1907 som viser omtrent samme område som på bildet. Klikk for større oppløsning.