Utsnitt av kart over Bergen og Årstad fra 1907 som viser omtrent samme område som på bildet.