«Joachim Friele» inviterer til festkveld på Kronstad hovedgård

Joachim Friele kjøpte Kronstad hovedgård i 1840. I 1844 ble huset bygget om til slik vi kjenner det i dag. Fire år senere emigrerte han for godt til Frankrike.

Lørdag 14. april skrus tiden tilbake til 1840-tallet, til Joachim Frieles tid på Kronstad hovedgård. Da inviterer Bymuseet i Bergen og Kronstad Hovedgård Kulturforening til teaterforestillingen «Mitt hus, min borg!» av Lars Voss Sørhus.

Forestillingen er en reise tilbake til 1800-tallets Bergen. Til tonene fra gårdens egen husorkester iscenesetter skuespillere fra Bymuseet en reise i Joachim Frieles liv. Publikum inviteres også til middag og til en forestilling gjennom historien og salene i Kronstad hovedgård. Gårdens herre og hans tjenerskap vil garantert gjenskape stemningen fra de «gode, gamle dager». Maten som serveres er Bergensk surstek anno 1840 og Bordeaux-vinen Enkefruens Røde Bergenser.

Joachim Friele slik han fremstår i skuespillet «Mitt hus, min borg».

Joachim Friele (1791-1881) var født i Bergen og arbeidet som kjøpmann i byen fra 1813 til 1849. I 1848 bosatte han seg permanent i Quimper i Bretagne i vest-Frankrike. Han glemte aldri hjembyen og ga betydelige beløp til vitenskap, utdannelse og sosiale formål i Bergen. Friele tjente seg rik som eksportør av rogn fra Nord-Norge til Frankrike og vin tilbake. Han fikk sin forretningsutdannelse i firmaet til faren, skipperborger og kjøpmann Herman Friele. I 1813 startet han sitt eget firma.

Kjøpte Kronstad hovedgård i 1840

I 1840 kjøpte han Kronstad hovedgård. Han fikk i 1844 engasjert stadskonduktør Ole Peter Riis Høegh til å ombygge den opprinnelige bygningen fra ca. 1781 til en mindre kopi av det franske vinslottet Château Margaux i Médo. Slottet var avbildet på etikettene på vinflaskene han importerte derfra. Kronstad var en av byens største boliger og et av hovedverkene innen senempirens arkitektur i Bergen.

Kronstad hovedgård ble solgt til vognmann Michael Iversen i 1868. Eiendommen var i Joachim Frieles eie i 28 år, men i det ombygde «vinslottet» bodde han kun fra 1844 til 1844.

I 1867 og 1868 ga han Bergens Museum to legater på 7000 og 10 000 spesidaler. Rentene skulle gå til vitenskapelig arbeid innen naturvitenskap.Han ga også midler til Bergen Katedralskole, Bergens Barneasyl, Bergens Søndagsskole, Tegneskolen for Haandverkerstanden, Bergens Haandverkerforenings bibliotek og til Understøttelseskassen for trengende håndverkere.

I 1868 ble Friele utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for “nidkjær Opofrelse for alment Vel”. Han døde i 1881 og ble begravet i hjembyen. Joachim Friele var ugift.

Kronstad hovedgård mellom 1870 og 1885. Husets fasade så slik ut etter ombyggingen i 1844. Foto Knud Knudsen, klassisk KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kronstad Hovedgård Kulturforening

Kronstad Hovedgård Kulturforening drives på frivillig basis av innbyggere i Årstad bydel. Foreningens visjon er å bidra til økning av kulturaktiviteter i bydelen og Bergen for øvrig med Kronstad Hovedgård som arena. Det kan trekkes mange tråder fra gården til Bergens historie. Foreningen vil prioritere oppsetting av teaterstykker som viser og tydeliggjør dette og slik søke å knytte Bergens historie fra forskjellige perioder til gårdens identitet. Foreningen nevner cistercienserklostre, styret under danskekongen og utviklingen i Bergen/bydelen de siste ca. 800 år. Kronstad Hovedgård kulturforening arbeider også for etter hvert å kunne presentere aktiviteter/forestillinger for barnefamilier.