Dette bildet ble tatt 17. mai 1961 og viser Slettebakken hovedgård til høyre med løen som ble revet i 2015. Utbygging foreslås i området der løen stod og i deler av området til venstre kopi