Slettebakken hovedgård sentralt i bildet. Den foreslåtte blokkutbyggingen kommer i skogsområdet i bakgrunnen. Foto Google Maps