Utsnittt av illustrasjonsplan, Foreslåtte boliger er tegnet med gult. Skisse Asplan VIAK AS