Ungdomsskoleelevene skal få en mer aktiv hverdag

- U-Go skal inspirere til en aktiv hverdag og etablere gode vaner, sier Einar Johan Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune. Foto Andrew M. S. Buller, Bergen kommune.

U-Go er en aktivitetskampanje for å få ungdomsskoleelever til å velge en aktiv skolevei. Kampanjen er gratis for alle ungdomsskoleelever og skal i 2018 gjennomføres i hele Norge, hvilket muliggjøres av midler fra Extrastiftelsen og Samferdselsdepartementet i tillegg til Bergen kommune med flere. Denne uken settes det i gang kampanje bl.a. på Gimle skole.

Pilotkampanjen i 2017 i Oslo og Akershus ble en suksess med 3.329 påmeldte og 1.901 aktive deltakere fordelt på 59 skoler. Dette betegnes som en suksess og derfor blir kampanjen nå nasjonal.

Det er en stor utfordring i å nå målene som er satt i den nasjonale transportplanen og anbefalinger om fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet. Målene med U-Go er å bidra til å realisere målet om at 80 % av barn og unge skal gå/sykle til skolen. I dag er dette 56%. U-Go skal også bidra til at flere ungdommer oppfyller myndighetenes anbefaling om 60 minutter daglig aktivitet. Det er også i ungdomsskolealder 13-16 år at vi ser det største frafallet i organisert idrett.

Klassekonkurranse

U-Go er en klassekonkurranse, der klassen er laget. Dette er viktig for samholdet i klassen. U-Go skal inspirere til en aktiv hverdag og etablere gode vaner. Klassen kan vinne flotte premier for hele klassen, både i den nasjonale trekningen, men også lokalt.

– Det er flott at lokale samarbeidspartnere som Bergen Boblefotball, Høyt og Lavt Klatrepark, Rush Trampolinepark og Bowling 1 stiller opp. Premier er viktig motivasjon i en slik kampanje for ungdom, sier Einar Johan Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune.  – Dette ønsker Bergen å delta på. Derfor setter vi i gang en kampanje på skolene Ytrebygda, Rå, Gimle, Lynghaug, Skranevatn, Ortun, Kjøkkelvik og Sandgotna denne uken, med spesielt fokus på Gimle og Lynghaug skoler, forteller Grieg.