Jernbaneterminalen på Mindemyren må stå klar for Bybanen neste sommer

Bybanen må overta Bane NORs terminalområde på Mindemyren sommeren 2019 hvis fremdriftsplanen for Bybanen til Fyllingsdalen skal holde.

Sommeren 2019 må Bybanen overta Bane NORs terminalområde på Minde hvis fremdriftsplanen for Bybanen til Fyllingsdalen skal holde. Bilene som i dag fraktes til Minde skal i stedet til Bontelabo-Koengen via Skansetunnelen, som skal opprustes.

25. april behandler bystyret fylkeskommunens kuttforslag for Bybanens linje til Fyllingsdalen. Det er foreslått kutt på 479 mill. kroner. Avslutning av Bybanen ved Oasen gir et kostnadskutt på 330 mill. kroner. Når det gjelder traseen gjennom Årstad kan det spares ved følgende reduksjoner:

  • 15 mill. kroner ved ikke å bygge ny vei Mindemyren – Fabrikkgaten,
  • 9 mill. kroner ved å redusere veibygging Minde Allé-Wergeland,
  • 30 mill. kroner ved å redusere gangvei / sykkelfeltbredde Kanalveien.

Det foreslås depot i Løvstakken ved Dag Hammarskjølds vei for 14 vogner. Dagslys i endene på vognhallene vil muliggjøre et godt arbeidsmiljø. Depot i fjell innebære en merkostnad på 110 mill. kroner.

Må ha tilgang til Mindemyren neste sommer

Fullføringen av dobbeltsporet gjennom Ulrikentunnelen er utsatt i tid av hensyn til fremdrift for Bybanen. Dette fører til noen merkostnader for Bybanen. Bybaneprosjektet er avhengig av at Bane NOR gir avkall på terminalen på Mindemyren for å starte bygging av Bybanen der. Bybanen utbygging trenger tilgang medio 2019. Prioriteringen av fremdrift for Bybanen fremfor jernbanen og forslag til midlertidig løsning er forankret i Samferdselsdepartementet.

Tog med biler til Bontelabo-Koengen istedenfor Minde

Inntil Nygårdstangen er ferdig modernisert må Bane NOR i sin tur ha et alternativ til Mindemyren for å kunne laste biler som kommer på godstog. Det er derfor behov for å etablere en midlertidig løsning for godshåndtering. Bane NOR/Jernbanedirektoratet har vurdert flere alternative midlertidige lokaliseringer for funksjonene på Mindemyren, men har falt ned på et areal mellom Bontelabo og Koengen som eneste mulige alternativ. Prioriteringen av fremdrift for Bybanen fremfor jernbanen og forslag til midlertidig løsning er forankret i Samferdselsdepartementet.

120 mill. kroner for å overta terminalen på Minde

Det vil gå ett til to tog daglig til området via den gamle jernbanetunnelen (Skansetunnelen). Oppgradering av anlegget har en antatt kostnad på 60 mill. kroner (+- 40%). Tiltaket er ment å ha en varighet på fem år. Det skal også bygges en mur mellom jernbanen og Bybanen langs Store Lungegårdsvannet. Dette prosjektet er et spleiselag mellom Bane NOR og Bybanen. Totalt vil det koste Bybanen 120 mill. kroner å få overta Bane NORs anlegg på Minde.