Kronstad oppveksttun, tilbygg og sammenbygging med gangbro over Jonas Lies vei