Peter og Grete på Bjerkøya er blant Johanne Grieg Cederblads mest kjente bøker kopi