Ibsens gate 113A ble bygget for ca. 150 år siden. Huset har i årene løp fått flere tilbygg.