Våningshuset på Gimle gård er det store hvite huset med røde takstein på nedsiden av Ibsens gate. Foto Googlr Maps