I 1910 var planen å legge trikkelinjen i Solheimsgaten