Tre trikker i Inndalsveien. Foto Atelier KK for Bergen Veivesen. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen kopi