For første gang i Norge: selvladende busser til Birkelundstoppen

Når ny teknologi er på plass, kan linje 2 kjøre frå Landås til Laksevåg. Foto Hordaland fylkeskommune.

Nå blir det helelektrisk pendellinje mellom Birkelundstoppen, Bergen sentrum og Laksevåg. De elektriske trolleybussene skal bli videreført med høyteknologiske busser takket være 29,6 millioner kroner fra Enova til Hordaland fylkeskommune.

Traseen langs trollebussruten skal få standardheving med nytt veilys og oppgraderte holdeplasser. Samtidig jobber Hordaland fylkeskommune for at trolleybussene skal komme raskere frem.

Nasjonalt pilotprosjekt

Denne satsingen blir et nasjonalt pilotprosjekt der elektriske busser for første gang i Norge kan lade mens de kjører. Bergen har hatt trolleybusser siden 1950. Nå skal den 6,5 kilometer lange strekningen mellom Strandkaien og Birkelundstoppen moderniseres og forlenges med 4,5 kilometer ny kjøreledning til Lyngbø på Laksevåg.

Ladbare trolleybusser blir innført for å sikre stabil drift og ha fleksibiliteten til batteribusser. De kan blant annet kjøre deler av strekningen i Bergen sentrum og over Puddefjordsbroen uten å være tilkoblet strømnettet. Dermed blir det bare bygd ny kjøreledning fra Puddefjordsbren til Lyngbø og en slipper dyre og teknisk krevende investeringer i sentrum. Med lading underveis slipper en areal og ressurser til å lade bussene ved endeholdeplass.

Underveislading for andre typer transport

Enova mener underveislading er et spennende konsept å teste ut:

– Bussene får bruk for mindre batteri, og det trengs ikke areal til ladeanlegg. I tillegg slipper bussene å bruke tid på å lade. Med prosjektet i Bergen får vi erfaringer som blir nyttig og for andre typer kjøretøy hvor undervegslading kan bli relevant, som for eksempel godstransport, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Kjøreledning alt på plass

Bergen er eneste norske by med en eksisterende kjøreledning og har derfor den beste forutsetningen for å ta i bruk lading under kjøring i Norge. Ruter i Oslo og Trøndelag fylkeskommune har uttrykt interesse for å følge prosjektet i Hordaland.

Driftsstart blir i desember 2020 når ny busskontrakt for ruten blir iverksatt. Elektrisiteten skal være garantert fornybar, skal erstatte bruk av fossil energi og redusere lokale utslipp og CO2-utslipp.

Utbyggingen blir finansiert med støtte fra Enova og midler gjennom Miljøløftet, som er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunen om blant annet bedre kollektivtrafikk i Bergen.