Planlegging i gang for partikkelterapibygg i Haukelandsbakken

Partikkelterapibygget sett fra den gamle sykepleierskolen. Illustrasjon Origo Arkitektgruppe AS.

Helse Bergen ved Origo Arkitektgruppe AS har startet planarbeid for å legge til rette for et anlegg med partikkelterapi og støttefunksjoner innenfor arealene til Haukeland Universitetssykehus i toppen av Haukelandsbakken.

Partikkelterapi (protonterapi) er en form for strålebehandling. Fordelen med slik behandling er at kreftsvulster kan bestråles på millimeteren, og at stråledosen på friskt vev, som hode og bryst, reduseres. Partikkelterapi er et samlebegrep for strålebehandling med proton og tyngre ion, som karbon. Denne behandlingen er et alternativ til tradisjonell kreftbehandling med stråleterapi. Ved å bruke partikkelterapi kan man gi høyere stråledoser, men samtidig få mindre stråleskader.

Behandlingen er spesielt godt egnet for barn og unge med kreft. Dette fordi den gir mindre strålebelastning på det friske vevet rundt svulsten, noe som gir mindre bivirkninger.

Partikkelterapibygget sett fra Johan Blytts vei. Illustrasjon Origo Arkitektgruppe AS.

Nybygget for partikkelterapisenteret kommer på parkeringsplassen på oppsiden av blokkene med røde takstein. Planområdet er totalt 20,4 daa. Det omfatter i dag den tidligere sykepleierskolen, parkeringsanlegg, et privat studentboliganlegg samt kontor og boliger som er eid og brukt av Helse Vest (til høyre på bildet). Foto Google Maps.

I toppen av Haukelandsbakken

Planområdet utgjør ca. 20 dekar og ligger i toppen av Haukelandsbakken, med nedre stasjon for Ulriksbanen og sykehusområdet i nord og byfjellsgrensen og Montana terrasse i øst.

Innenfor planområdet ligger de tidligere sykepleierhøyskolen med tilhørende hybelanlegg og parkeringsanlegg. Bakgrunnen for planarbeidet er å legge føringene for etablering av et nytt senter for partikkelterapi i Haukelandsbakken i tillegg til nødvendige støttefunksjoner, overgangsboliger og eventuelt sykehushotell.

Nye bygg blir på ca. 20.000 kvm og eksisterende bygg som reguleres om er oppgitt til ca. 12.500 kvm.

Anlegg både i Oslo og Bergen

Det var endringer i statsbudsjettet for 2017 som sikret etablering av protonbehandling både i Oslo og Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode.

– Utredning av etablering av partikkelterapi i Norge har gått over flere år. Tilbudet vil være spesielt viktig for behandlingen av barn med kreft. Jeg er glad for at vi nå kan gå videre med etablering av slike sentre i Norge og at det vil være et tilbud allerede fra 2023, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I regjeringens forslag ble det lagt opp til at sentrene kan stå ferdig i 2023 i Oslo og 2025 i Bergen. Budsjettforliket for 2018 mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF gjorde det mulig med forskuttering av senteret i Bergen.

Det er ca. 60 partikkelterapisenter i drift i verden, og like mange er under planlegging eller bygging. Sverige fikk sitt første senter i 2015, mens Danmark vil åpne sitt første senter i 2018.

Partikkelterapibygget sett fra Ulriksbanen. Illustrasjon Origo Arkitektgruppe AS.