Prototerapibygget sett fra den gamle sykepleierskolen. Illustrasjon Origo Arkitektgruppe AS..html