Prototerapibygget sett fra Johan Blytts vei. Illustrasjon Origo Arkitektgruppe AS..html