Tobakkproduksjon i stor skala i Solheimsgaten

Tobakksproduksjonen i Solheimsviken startet i et trehus i 1880. Siden ble dette murbygget oppført. Fotograf ukjent. Ukjent år. Bergens nærings- og forretningsliv i tekst og billeder.

I mange år ble det drevet tobakkproduksjon i stor skala i Solheimsgaten. En del samlere sitter fortsatt med tobakksbokser og -esker som har inneholdt produkter fra Nolte og Victoria. Produksjonen i Solheimsviken varte fra 1881 til ut på 1930-tallet.

Det startet med Johan Wilhelm Nolte & Sohn tokbakkfabrikk, som ble etablert allerede i 1803.  I 78 år holdt bedriften til i Bremen i Tyskland. I 1881 ble produksjonen flyttet til Norge og bedriften startet fabrikk for produksjon av tobakksprodukter på strandsiden av Solheimsgaten, like nord for Bergens Mekaniske Verksteds store anlegg.

Mellom 1881 og 1886 ble bedriften eid av Wilhelm Nolte og Peter Deetjen, som også var fra Bremen. Navn ble endret til J. W. Nolte & Søn. fra 1902 til1910 var Peter Deetjen & Co. oppført som eiere.

Noltes Tobaksfabrik og etterfølgeren Tobaksfabriken Victoria lå mellom Kulkompaniet av 1871 og BMV. Utsnitt av kart fra 1910.

 

Noltes Lys Virginia No. 2 til Salgs på Finn. På esken står det at firmaet ble etablert i 1803.

Tobaksfabriken Victoria AS

I 1910 ble aksjeselskapet Tobaksfabriken Victoria med Heinrich Wilhelm Klohs og Johan Randulf Rogge som eiere og ledere etablert. 40 år gamle Klohs (1870-1936) var født i Bremen. Han hadde arbeidet i tobakksfabrikken til bestefaren og kom til Norge i 1886. Han stod for driften av fabrikken, mens Johan Randulf Rogge jr., som bare var 21 år gammel da de startet selskapet, var kontorsjef. Han var sønn til Johan Randulf Rogge sr., som drev det stort som kjøpmann innen melhandel. Han var også stortingsrepresentant og fikk i 1966 en vei oppkalt etter seg på Bønes.

Ifølge Merkantilt leksikon var Heinrich Wilhelm Klohs fabrikkbestyrer for Bergens Tobaksfabrik og I. W. Nolte & Søns Tobaksfabriker til 1900, medinnehaver av Noltes Tobaksfabrik 1900 til 1910 og overtok denne i 1910 samt Bergens Tobaksfabrik i 1914. Noltes fabrikk ble i 1910 omdøpt til Tobaksfabriken Victoria. Klohs var i ni år ordfører i Årstad og var Ridder av tyske Røde Kors.

«Her fabrikeres alskens cigarer, cigaretter, røgetobakker og skraatobakker. Alene af røgetobak er der ikke mindre end 60 sorter». Reklame for Tobaksfabriken Vicoria.

Omfattende prosess med stor nøyaktighet

Ifølge en artikkel på Bergen Byarkiv om bedriften overvåket Klohs produksjonen nøye. Ingen kasser forlot fabrikken uten at Klohs hadde hatt den i sine hender.

Produksjonsprosessen var innviklet og krevde nøyaktighet. Tobakken måttes fuktes, sorteres, strippes, vikles og rulles med dekkblader. Så ble sigarene sortert i nærmere 140 farger, før de ble pakket i kasser og lagret i fire uker. Riktig lagring stod sentralt for å beholde aromaen.  Bedriften produserte mange typer skråtobakk; stangtobakk, sweetscent, smaarull og chimoo (lys vare), sweetcent i blikkesker og ruller på opptil to kilo. Det meste av tobakken ble innført fra Klohs gamle hjemby, Bremen.

Victorias CUTO Cut Plug fra 1934. Tobakkseske med innhold fra Tobaksfabriken Victoria. Foto Jon-Erik Faksvaag, Norsk Folkemuseum.

Ifølge en oversikt fra Bergen stedlige fabrikstilsyn fra årene 1912 til 1923 var det flest ansatte i bedriften de fem første årene. Ved utgangen av 1912 hadde bedriften 68 ansatte. Til begynnelsen av 1917 bestod arbeidsstokken av om lag 70 ansatte. Da skjedde det brått en betydelig reduksjon i bemanningen. Fra slutten av 1917 til 1923 hadde bedriften under 20 ansatte. I 1928 vare det bare fire medarbeidere, en mann og tre kvinner, i Tobaksfabriken Victoria AS.

En av tre arbeidere var under 18 år

I 1917 ble det bygget en ny og moderne fabrikk med egen emballasjeavdeling som skal ha vært ualminnelig smakfullt utstyrt. Kanskje kan mer rasjonell produksjon redusert behovet for ansatte.En annen forklaringen kan være at konkurransen ble større. De første årene hadde bedriften en stor andel ansatte under 18 år. 20. februar 1912 var det 75 ansatte. Av disse var fire 12-14 år, 16 mellom 14 og 16 år og syv mellom 16 og 18 år, til sammen 27, ni gutter og 18 jenter.

Det har ikke vært mulig å finne ut når produksjonen opphørte, men det fins esker med Victorias navn fra begynnelsen av 1930-tallet.

Sigurd Aarø & Co AS overtok den eldte bygningen til Tobaksfabriken Victoria. Dette bildet tok Atelier KK på begynnelsen av 1920-tallet. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fra tobakk til trelast

Da den nye fabrikken stod ferdig i 1917, overtok Sigurd Aarø & Co AS (Kulkompaniet av 1871) den eldste bygningen. Bedriften drev med trelastforretning i bygget og hadde stallplass til syv hester.

Berdriftslederen og politikeren Heinrich Wilhelm Klohs døde i 1936, 66 år gammel. Ifølge valgmanntallet for 1934 bodde Klohs sammen med sin kone Margrethe Gesine, sønnen Fredrik Wilhelm (født 1904) i Ibsens gate.

Johan Randulf Rogge finner vi i 1927 med adresse Josefines gate i Oslo. Han skal da på forretningsreise til New York via Frankrike.