Sigurd Aarø & Co AS overtok den eldte bygningen til Tobaksfabriken Victoria. Dette bildet tok Atelier KK på begynnelsen av 1920-tallet. KK-samling, UiB.