Området Bybanen har stilt til disposisjon er det skogbevokste området mellom Fløenbakken 52 (blokk nr. 4 på oppsiden av parsellhagen) og Årstadgeilen 37-39 (valmet tak). Foto Google Maps