Villniss blir naturlekepark i Fløen. Dugnadsarbeidet har kommet godt i gang