Alleen på Haraldsplass mellom 1920 og 1939. Fotograf Olai Schumann Olsen. Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.