På dette bildet, tatt av Widerøes Flyveselskap AS 4. juli 1960 er lindealleen godt synlig gjennom området. Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.