Nå er Møllendal allmenning klar til bruk

Møllendal allmenning har en flott utsikt over Store Lungegårdsvann og sentrum.

Midt i en av bergensernes mest populære turløyper ligger Møllendal allmenning klar til å bli tatt i bruk. Helt siden Nygårdsbroen ble åpnet i 1851 har turen rundt Store Lungegårdsvann vært en attraktiv turvei. Møllendal allmenning er en forlengelse av plassen foran kunsthøyskolen og går fra Møllendalsveien og ned mot Store Lungegårdsvann.

Nå har joggere og mer bedagelige turgåere fått en grunn til å stoppe i Møllendal: en forlokkende allmenning på 4500 kvadratmeter. Prosjektet har en totalpris på ca. 50 mill. kroner. Byggingen er gjennomført i to trinn. Byggetrinn 1, til 16,4 mill. kroner, omfattet grunnarbeider og midlertidig dekke. Byggetrinn 2, med en totalkostnad på 33 mill. kroner, startet opp våren 2017 og omfattet paviljong, grøntarealer og en oppholdsplass i tre ved sjøen.

Møllendal allmenning er delt inn i soner basert på lokalklimatiske og romlige analyser.

Grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass

Håpet er at plassen skal fungere som en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima, og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lungegårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg.

Grønn Etat i Bergen kommune har vært prosjektleder. Prosjektplanene er utarbeidet av TAG Landskap AS. Prosjektgruppen har bestått av ARK: TAG Arkitekter Bergen; RIE/RIV/RImiljø, RIvei, RILys: COWI as, RIB: Konstruksjonsteknikk as, Kunstner har vært Siri Leira.

Fugleperspektiv over Møllendal allmenning sett fra Store Lungegårdsvann. Bilde/illustrasjon: TAG Landskap AS.

Møllendal allmenning med kunsthøyskolen i bakgrunnen. Bilde/illustrasjon TAG Landskap AS.