Møllendal allmenning har en flott utsikt over Store Lungegårdsvann og sentrum