Nyeste del av Løvstien ender i et fjellparti

Løvstien ender foreløpig her, i et fjellområde ovenfor Fredlundsvingen.

Delstrekning 1 av fjerde etappe på Løvstien ender i et fjellparti ovenfor Fredlundsvingen. Man må enten gå samme vei tilbake eller gå en stupbratt sti som går ned til bebyggelsen i Fredlundsvingen.Sterkt kupert fjell med rasfarlige partier blir utfordringen når arbeidet tar til på delstrekning 2 fra Fredlundstien til Grønnlien. Det er ikke satt noen oppstartdato for dette arbeidet.

Her stopper delstrekning 1 av fjerde etappe på Løvstien. De fjellvante kan herfra følge sti både ned til Fredlundsvingen og opp til Løvstakken.

Strekningen som blir ferdig på forsommeren er ca. 900 meter lang. Turstien er 3,5 meter bred og er lett kupert. Før arbeidet ble satt i gang ble det utarbeidet risikoanalyse for rassikring for traseen. Flere av skjæringene går gjennom løsmasser og steinur, og enkelte mindre plasser har man skåret seg gjennom fjell. Store deler av strekningen er nå grovplanert, med enkelte partier med større steiner.

Opplevelsen av strekningen er udelt positiv. Delstrekningen starter ved den gamle Mindebakken ovenfor gården Nygård. Ovenfor ligger grindbygget Olavsbu, og en gammel traktorvei er opprustet ned mot Langegården. Dermed kan man få en fin rundtur f.eks. bort til Kråkenes, der etappe 1, som var ferdig i 2009, starter.

Strekningen mellom Nygård og Fredlundsvingen er småkupert.

En bratt sti fører ned fra det foreløpige endestoppet på Løvstien ovenfor Fredlundsvingen.

Flotte utsiktspunkter

Flere steder underveis er det flott utsikt mot Bergensdalens solside. På solskinnsdager er en tur på Løvstien best på formiddagstid. Om ettermiddagen ligger traseen på skyggesiden.

Arbeidet på delstrekning 2 byr på de største utfordringene på hele Løvstien-prosjektet. Terrenget er meget bratt. Særlig ovenfor de tre blokkene i Minde Terrasse ligger et risikoområde for steinras. Sweco har på oppdrag fra huseierne i Minde Terrasse utarbeidet en rapport om hvor mye det vil koste å sikre skråningen. De kom til 1,5 millioner kroner.

Dette arbeidet vil imidlertid være unødvendig for dem å betale hvis sikringen blir gjort i forbindelse med kommunens fremføring av Løvstien. Delstrekning 2 er under prosjektering, men det er ikke satt noen oppstartdato.

Oversikt over Løvstien. Nå gjenstår delstrekning 2 på etappe 4, fra Fredlundsvingen til Grønnlien.