En bratt sti fører ned fra det foreløpige endestoppet på Løvstien ovenfor Fredlundsvingen