Oversikt over Løvstien. Nå gjenstår delstrekning 2 på etappe 4, fra Fredlundsvingen til Grønnlien