Strekningen mellom Nygård og Fredlundsvingen er småkupert