Over 280.000 innbyggere i Bergen, positive fødselstall 1. kvartal 2018

762 nye bergensere kom til verden 1. kvartal 2018. Illustrasjonsfoto: Ernst F., Wikipedia.

Endelig passerte Bergen 280.000 innbyggere. Første kvartal 2018 økte innbyggertallet med 424 personer til 280.216. Fødselsoverskudd (227) og nettoinnflytting (197) står for omtrent like stor del av veksten, viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå som ble lagt frem i dag.

Det er innvandringen som står for det aller meste av befolkningsveksten i Norge. På landsbasis var det bare 114 fødsler per 100 dødsfall. I Bergen ble det født 762 barn, mens 535 døde. Det betyr at for hvert 100. dødsfall var det 142 fødsler. Oslo har imidlertid en atskillig mer fertil befolkning: for hvert 100. dødsfall var det hele 207 fødsler.

Trondheim tar litt innpå Bergen

De siste årene har det vært skrevet en del om at Trondheim med tiden vil ta igjen Bergen og bli Norges nest største by. Det vil ta mange år hvis tallene for første kvartsal blir trenden. Trondheims innbyggertall økte til 194.128, etter en vekst på 627. Byen hadde 482 fødsler og 300 dødsfall, dvs et fødselsoverskudd på 182. Det var nettoinnflyttingen på 445 personer som stod for brorparten av Trondheims befolkningsøkning. Forskjellen i innbyggertall mellom Bergen og Trondheim ble redusert med 203 personer.

Befolkningstallene for første kvartal 2018 er positive for Bergen og viser at arbeidsmarkedet er ferd med å ta seg opp etter oljekrisen. Samtidig er Trondheim en meget variert og attraktivt arbeidsmarked.

Øker mest rundt Bergen

Innbyggertallet i Hordaland økte med 716 innbyggere til 523.255. Os, Fjell økte med 89 innbyggere, også Os (50), Askøy (43) og Lindås (52) hadde bra befolkningsøkning. I Sogn og Fjordane gikk innbyggertallet tilbake med 161 personer til 110.069.

For Norge under ett økte innbyggertallet med 7159 til 5.302.778. Med 13.245 fødsler og 11554 dødsfall var fødselsoverskuddet på bare 1691. Det var nettoinnflyttingen på på 5.468 som stod for det meste av befolkningsveksten.