Første gudstjeneste i Solheim kirke etter ombyggingen

Søndag 27. mai holdes første gudstjeneste Solheim kirke etter ombyggingen. Den tidligere presteboligen fløyen (nærmest) er ombygget til kontorer.

Førstkommende søndag, 28. mai, klokken 11 ønsker Solheim kirke i Hordagaten velkommen til første gudstjeneste etter en omfattende oppussing. Arbeidene har pågått siden januar, og er ennå ikke helt ferdig. Menigheten tar likevel sjansen på å ha gudstjeneste på søndag. Mens arbeidene har pågått har den andre kirken i Løvstakksiden menighet, St. Markus kirke, hatt alle gudstjenestene i menigheten, og her har også staben i Solheim kirke holdt til. Vegetarmiddag og knøttekor måtte ta en pause under ombyggingen.

Kulturbyråd Julie Andersland klippet snoren som markerte nyåpningen av Solheim kirke. Kirkebyggsjef Arne Tveit til venste og kirkeverge Asbjørn Vilkensen til høyre. Foto: Bergen Kirkelige Fellesråd.

Farvel til oljefyren

9. mai stod kulturbyråd Julie Andersland for den offisielle åpningen av kirken etter flere måneders arbeid. Som siste kirke i Bergen tok Solheim kirke farvel til oljefyren. Nå har kirken fått installert vannbåren varme.

Prestebolig blir kontorer

Den gamle presteboligen, som har stått tom etter at tidligere sokneprest Ådne Skiftun og hans kone Guri Skiftun flyttet ut, er blitt koblet sammen med kirken og ombygd til kontorer. Organistens kontor er flyttet fra galleriet til kontorfløyen. I våpenhuset er det installert løfteplattform, slik at funksjonshemmede har fått enklere adkomst til kirken. Toalettene i underetasjen er tilrettelagt for rullestolsbrukere, og det er installert heis mellom etasjene.

Arbeidene på Solheim kirke er utført som en hovedentreprise, med Akasia som hovedentreprenør.

Kommende søndag er i kirkeåret trefoldighetssøndagen. Fra denne søndagen går vi inn i det såkalte «festløse halvåret» i kirkeåret, eller treenighetstiden, som er den lengste perioden i kirkeåret.. Den varer helt frem til advent, da vi går inn i nytt kirkeår.